DSV - Global Transport and Logistics
globe icon globe icon white Select country

Select country

MyDSV

MyDSV

Login Sign up

Работата с DSV означава, че няма да заплащате наемни цени за ремаркета

Поддръжката на ремаркето е изцяло наша отговорност:

  • Нямате никакво задължение по техническото поддържане на ремаркето
  • Ниска начална инвестиция – ако планирате да инвестиране в нови влекачи, не е необходимо да закупувате на собствени ремаркета.

Свържете се с нас

Свържете се с нас